Call (office): 02-579-2946#071
Address: ชั้นลอย อาคารคณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
blog img

ผศ. ดร.รัตนาวรรณ นำทัพนักวิจัยวีกรีนทุกคนร่วมรับการฉีดวัคซีน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เมื่อช่วงวันที่ 24-25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ขอขอบคุณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สนับสนุนการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค COVID-19

Tags: , , , ,

Leave a Reply