Call (office): 02-579-2946#071
Address: ชั้นลอย อาคารคณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📢 รับสมัครหน่วยธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ TCOP9

TGO จับมือ วีกรีน หรือ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนุนภาคบริการยกระดับสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ ร่วมสนับสนุนอุตสาหกรรมภาคบริการไทย ในการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO: Carbon Footprint for Organization) เพื่อหาแนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตัวตนเอง รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอนโดยการจัดหาคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรบางส่วนหรือทั้งหมด นอกจากนี้ ส่งเสริมองค์กรในการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการจัดงานอีเว้นท์ และทำการชดเชยคาร์บอนจนเป็นศูนย์ สู่การจัดงานคาร์บอนนิวทรัลอีเว้นท์ (Carbon-neutral Event) ณ โอกาสดีๆ แบบนี้ เราจึงเปิดรับสมัคร ธุรกิจภาคบริการที่สนใจทำ Carbon Footprint for Organization และ