Contact

ข้อมูลการขอรับบริการ

ติดต่อ VGREEN เพื่อปรึกษา หรือสอบถามเงื่อนไขการใช้บริการ ได้ที่ 065-092-4909 หรือ contact@vgreenku.com หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท วีกรีน เคยู จำกัด

อาคารเมฆบุญพราหมณ์ ตึกภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชั้น 3 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร 065-092-4909
อีเมล contact@vgreenku.com

ดูแผนที่

ติดตามเรา